::: รายละเอียดการสมัคร :::

หนังสือเชิญและประกาศอย่างเป็นทางการ

*** รออัพเดท ***

ประกาศ.pdf

ข้อมูลการมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแข่งขันซูโดกุ (รออัพเดท)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแข่งขันเวทคณิต (รออัพเดท)

ตอบคำถาม การแข่งขันแต่ละรายการ รับสมัครกี่คน ?

ตอบ>> จำนวนผู้เข้าแข่งขันที่รับสมัครได้ในแต่ละรายการ เป็นดังนี้

ตอบคำถาม เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ต้องแจ้งการโอนเงินหรือไม่ ?

ตอบ>> ต้องแจ้งการโอนเงิน เพื่อให้การตรวจสอบถูกต้องตรงกัน โดยคลิกที่แถบ "แบบฟอร์มแจ้งค่าสมัครการแข่งขัน" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หากประสงค์รับใบเสร็จเพื่อไปประกอบการเบิกจ่าย กรอกรายละเอียดชื่อสำหรับออกใบเสร็จให้ถูกต้อง (เมื่อออกใบเสร็จแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) แต่ถ้าไม่ประสงค์รับใบเสร็จ สามารถยืนยันความถูกต้องและสิ้นสุดการตอบได้เลย

ตอบคำถาม ใบเสร็จรับเงิน สามารถรับได้ตอนไหน ?

ตอบ>> ใบเสร็จรับเงิน สามารถรับได้ในวันแข่งขัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ (หลังคาสีเขียว) ข้างอาคาร 3 ระหว่างเวลา 10.00–12.00 น. เท่านั้น ไม่มีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์