เปิดรอบเพิ่มเติม 

สำหรับครูและผู้สนใจที่พลาดและสมัครไม่ทันรอบในเดือนตุลาคม


-----------------------------------------

ขอเชิญครูและผู้ที่สนใจสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 

"เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตามเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566"

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

-----------------------------------------

สมัครอบรม คลิกที่นี่

รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่